Ciekawostki

Logopeda to specjalista zajmujący się kształtowaniem mowy, zapobieganiem jej zaburzeniom i ich usuwaniem.

Neurologopeda to specjalista w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej osób z zaburzeniami neurologicznymi, m.in. afazją, MPD, dyzartrią itp.

Dysleksja to trudności w uczeniu , się głównie czytania i pisania.

Dysgrafia to trudności w nabywaniu prawidłowej sprawności graficznej.

Dysortografia to trudności w opanowaniu poprawnej ortografii.

To ćwiczenia rozwijające sprawność artykulacyjną (zdolność do poprawnego wymawiania) warg, języka, żuchwy.

To zaburzenia w komunikacji społecznej dzieci i dorosłych, którym czasem towarzyszy niepełnosprawność intelektualna.

Gdy dziecko odbiega co najmniej 0,5-1 roku od normy rozwojowej, np. w wieku 2 lat nie mówi wyrazów, w wieku 3 lat nie mówi zdań.

Głównymi zaburzeniami mowy i wady wymowy są:

  • dyslalia
  • afazja
  • dysfazja
  • jąkanie
  • dyzartria