Gabinet logopedyczny

Gabinet logopedyczny to miejsce, w którym skupiam się wyłącznie na moim pacjencie i dążę do poprawy jego stanu zdrowia. Podczas zajęć w moim gabinecie logopedycznym pacjent jest poddany wnikliwej obserwacji i testom logopedycznym (m.in. badanie słuchu fonematycznego), otrzymuje diagnozę operacyjną i nominalną oraz program terapii. W gabinecie logopedycznym, w moich działaniach dominuje Metoda Dyna Lingua M.S. i metoda glottodydaktyczna. Stosuję między innymi takie metody jak relaks psychostymulacyjny, ćwiczenia oddechowo- głosowe i rozwibrowujące. Wprowadzam ćwiczenia energetyzujące, ćwiczenia artykulacyjne. Jeśli tego wymaga terapia (najczęściej w przypadku dyslalii czy dyzartrii) wykonuję masaż artykulatorów (twarzy, jamy ustnej) oraz stymulację wędzidełka podjęzykowego. Dla poprawy koordynacji miedzyzmysłowej, zestrojenia ruchów ciała z wypowiadanym słowem oraz uwrażliwienia na rytm, (co ma związek z rozumieniem i nadawaniem mowy) stosuję ćwiczenia z zakresu logorytmiki i arteterapii.

W pracy nad rozwojem wyobraźni oraz myślenia symbolicznego wykorzystuję „Klocki 64 figury ”autorstwa dr Tomasza Smereki. Dla wykluczenie częstych deficytów związanych z brakiem mentalizacji wprowadzam testy i ćwiczenia diagnozujące i rozwijające teorie umysłu m. in Test fałszywych przekonań i Testy sprawdzające wiedzę na temat intencjonalności innych osób autorstwa dr hab. Małgorzaty Młynarskiej. W moim gabinecie we Wrocławiu stosuję też technikę zalewania mową, wielokrotnych powtórzeń, zabawy tematyczne i parateatralne. W mojej metodyce pracy dominują techniki ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie - rytmogesty i kreacje ruchowe. Wprowadzam także techniki pracy nad rozwojem wypowiedzi zdaniowych np. metodę klockową czy metodę tasiemki. Na zaawansowanym poziomie terapii stosuję dyskurs i dramę.

Gabinet logopedyczny prowadzony jest przez logopedę i neurologopedę dr Izabelę Witkowską, znajduje się we Wrocławiu, przy ul. Skarbowców 31/2.

Zapraszam na konsultację i omówienie Państwa problemów.