O mnie

Logopeda we Wrocławiu - dr Izabela WitkowskaPracuję jako terapeuta mowy dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy i wadami wymowy u pacjentów z:

 • niepełnosprawnością intelektualną
 • dyslalią
 • autyzmem i zespołem Aspergera
 • mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD)
 • zaburzeniami neurologicznymi, m.in. afazją, dyzartrią, dysfazją
 • zespołami genetycznym, m.in. zespołem Downa, Retta, Nijmegen itp
 • zaburzeniami dyslektycznymi
 • zaburzeniami emisji głosu (logopedia artystyczna i rehabilitacja głosu)
 • problemami dykcji i recytacji (przygotowanie do egzaminów do szkół aktorskich)

Prowadzę również zajęcia dla osób z:

 • zaburzeniami dyslektycznymi
 • zaburzeniami emisji głosu (logopedia artystyczna i rehabilitacja głosu)
 • problemami dykcji i recytacji (przygotowanie do egzaminów do szkół aktorskich)

Pacjent jest poddany wnikliwej obserwacji i testom logopedycznym (m.in. badanie słuchu fonematycznego), otrzymuje diagnozę operacyjną i nominalną oraz program terapii. W moich działaniach terapeutycznych dominuje metoda Dyna-Lingua M.S. i metoda glottodydaktyczna.

Stosuję m.in.:

 • relaks psychostymulacyjny
 • ćwiczenia oddechowo-głosowe i rozwibrowujące
 • ćwiczenia energetyzujące
 • ćwiczenia artykulacyjne
 • masaż artykulatorów (twarzy i jamy ustnej) oraz stymulację wędzidełka podjęzykowego
 • ćwiczenia logorytmiczne i arteterapię
 • ćwiczenia rozwijające myślenie wykorzystujące klocki „64 figury” autorstwa dr hab. M. Młynarskiej i dr. T. Smereki
 • ćwiczenia rozwijające mentalizację i teorię umysłu
 • techniki zalewania mową, wielokrotnych powtórzeń, zabawy tematyczne i parateatralne
 • techniki ułatwiające mówienie oraz czytanie i pisanie – rytmogesty i kreacje ruchowe
 • techniki pracy nad rozwojem wypowiedzi zdaniowych – metodę klockową
 • trening rozwoju komunikacji słownej – dyskurs, drama

Moje kwalifikacje zawodowe:

 • Uniwersytet Wrocławski – filologia polska
 • Uniwersytet Wrocławski – logopedia i neurologopedia (Podyplomowe Studia Logopedyczne przy Wydziale Filologicznym)
 • Uniwersytet Wrocławski – emisja głosu (Podyplomowe Studia Logopedyczne – Emisja Głosu przy Wydziale Filologicznym)
 • Uniwersytet Wrocławski – pedagogika specjalna (Podyplomowe Studia Pedagogiki Specjalnej – Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy Wydziale Filologicznym)
 • Uniwersytet Wrocławski – (Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej )
 • Stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.
 • Praca doktorska "Czytanie i pisanie w terapii zaburzeń mowy prowadzonej metodą Dyna-Lingua M.S.."

Dodatkowe uprawnienia, kursy i aktywności zawodowe:

 • certyfikat metody Dyna–Lingua M.S. prof.dr hab. M. Młynarskiej i dr. T. Smereki
 • certyfikat Metody Glottodydaktycznej prof. B. Rocławskiego
 • kursy asertywności
 • warsztaty logorytmiczne
 • wystąpienia na wrocławskich konferencjach logopedycznych oraz udział w ważniejszych konferencjach na terenie kraju
 • wykładowca na Podyplomowych Studiach Logopedycznych na Uniwersytecie Wrocławskim