Logopeda - dr Izabela Witkowska
Logopedia jako nauka podejmuje problematykę kształtowania właściwej mowy, jej rozwoju i doskonalenia. Nauka dąży za pomocą konsultacji i odpowiedniej terapii do usunięcia zaburzeń i wad mowy i barier w komunikacji. Logopedia obejmuje leczenie takich zaburzeń jak afazja, jąkanie, opóźniony rozwój mowy, bełkot, alalia i wiele innych. Dlatego pracując jako logopeda zajmuję się w szczególności terapią dyslalii, czyli wad wymowy na różnym tle. Usuwam seplenienie, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm i inne wady wymowy. Prowadzę terapię osób z opóźnionym rozwojem mowy oraz po rozszczepach warg i podniebienia. W kręgu moich zainteresowań są także zaburzenia dyslektyczne. Prowadzę terapię osób z dysleksją, dysgrafią i dysortografią.

Odmianą logopedii ogólnej jest logopedia artystyczna. Pracuję także w tym zakresie udzielając konsultacji i prowadząc leczenie w zakresie profilaktyki i higieny głosu, a także u osób po zabiegach medycznych takich jak usunięciu guzków śpiewaczych czy innych ingerencjach w zakresie chirurgii laryngologicznej (także u laryngektomowanych.) Oprócz tego, prowadzę zajęcia przygotowujące do szkół aktorskich. Są to zajęcia z zakresu dykcji, recytacji, retoryki i dramy.