Komunikacja werbalna to podstawowy sposób przekazywania informacji. Tylko skuteczna komunikacja gwarantuje zrozumienie przekazu przez obie strony komunikatu. Zakłócenia pochodzące z procesu myślowego mogą powodować że odbiorca zniekształci intencje nadawcy. Dlatego tak ważną rolę odgrywa umiejętność świadomego operowania techniką wypowiedzi. Nadawca komunikatu powinien zwrócić uwagę na prawidłową wymowę głosek, intonację, akcent, dykcję, akcent a także poprawne konstruowanie wypowiedzi.

Logopedia artystyczna to recepta dla tych, którzy chcą czerpać korzyści osobiste i zawodowe z posługiwania się żywym słowem i zwracają szczególną uwagę na prawidłową wymowę. Na terapii kładzie się szczególny nacisk na to aby wypowiedź była bardziej dźwięczna i nośna, głos miał odpowiednią barwę i głośność, a mówca czerpał zadowolenie z wystąpienia publicznego. Logopedia artystyczna to terapia dla aktorów, prezenterów, dziennikarzy, nauczycieli i wszystkich, tych którzy chcą mówić poprawną polszczyzną. Jako logopeda udzielam konsultacji i prowadzę leczenie w zakresie profilaktyki i higieny głosu zarówno u osób miewających problemy z prawidłowym przekazywaniem informacji, jak i po zabiegach medycznych, takich jak usunięciu guzków śpiewaczych czy innych ingerencjach w zakresie chirurgii laryngologicznej (także u laryngektomowanych).