Terapia dysleksji jest skuteczną metodą walki z zaburzeniami o podłożu językowym. W dysleksji trudności są najczęściej niewspółmierne do wieku, dlatego terapię warto zacząć jak najszybciej. Zaburzenie wyróżniają różne objawy, w zależności od jej typu. Najczęściej wyróżnia się dysleksję typu wzrokowego, gdzie pojawiają się zaburzenia percepcji i pamięci wzrokowej, typu słuchowego, gdzie charakterystyczne są zaburzenia percepcji i pamięci słuchowej oraz typu integracyjna, kiedy zaburzony jest proces integrowania bodźców napływających z różnych zmysłów. Jeśli jako rodzic widzisz następujące problemu u dziecka – trudności w pisaniu, czytaniu, rysowaniu, nauką języków obcych czy geometrią koniecznie udaj się z maluchem do logopedy.

Zajmuję się diagnostyką i skuteczną terapią problemów dyslektycznych. Terapia dysleksji jest skuteczną metodą leczenia pozwalającą poprawić sprawność i koordynację ruchów, a także umiejętność pisania i czytania. Pomoże wyeliminować problemy z rozróżnieniem podobnych głosek, dzieleniem sylab czy z wadliwą wymową. Na pierwszym etapie terapii dążę do eliminacji złych nawyków w zakresie czytania i pisania. Równocześnie poprzez różne ćwiczenia z zakresu integracji sensorycznej dla rozwoju mowy dążymy do udoskonalenia komunikacji międzypółkulowej.

Zapraszam na konsultację.