Rozwój mowy dziecka jest bardzo skomplikowanym procesem. Już w czasie ciąży płód słyszy odgłosy dochodzące z zewnątrz. Czasami jednak okazuje się, że u niektórych dzieci proces rozpoznawania dźwięków i nauki mowy, nie przebiega naturalnie. W przypadku opóźnionego rozwoju mowy najważniejsze jest trafne postawienie diagnozy, dzięki której można rozwiązać problemy z mową. Warto udać do się specjalisty, który przeprowadzi badania wstępne – wywiad, obserwację, badanie mowy, płynność i tempo mówienia, sprawność aparatu artykulacyjnego i wiele innych. Mogę skierować dziecko na badania specjalistyczne, między innymi na badanie neurologiczne czy audiologiczne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezbędna okazuje się terapia opóźnionego rozwój mowy. Podczas jej trwania pracujemy nad tym, co sprawia dziecku największy problem. Terapia opóźnionego rozwój mowy uwzględnia kształtowanie zdolności rozumienia mowy, rozwijamy sprawność językową, wzbogacamy słownictwo i ćwiczymy słuch. Oprócz terapii, warto aby rodzic obserwował dziecko, inspirował je do poprawnego mówienia i zachęcał do rozmów.