Pewne objawy autyzmu można zdiagnozować już u kilkunastomiesięcznego niemowlęcia, ale stwierdzić to zaburzenie - dopiero po ukończeniu pierwszych lat życia dziecka (ok 2 r. ż.). Zaburzenie w rozwoju dziecka, jakim jest autyzm, bez terapii prowadzi do bardzo głębokich zaburzeń funkcjonowania w późniejszym wieku. Można go rozpoznać przez pojawienie się nieprawidłowości w komunikowaniu i rozwoju psychofizycznym dziecka. Trudności w nawiązaniu kontaktu i późniejsze trudności w podporządkowaniu się panującym regułom społecznym są sporym wyzwaniem zarówno dla dziecka, jak i jego rodziców. Wychowanie dziecka z autyzmem jest niezwykle trudne. Rodzice często czują się bezradni i zagubieni, dlatego ja jako logopeda będę starała się im pomóc. Bardzo ważna jest trafna i profesjonalna diagnoza, a także późniejsza terapia. Autyzm bywa nieraz mylony z innym zaburzeniem, jakim jest zespół Aspergera. Zespół Aspergera to najłagodniejszy przypadek autyzmu tzw. autyzm wysokofunkcjonujący. Dziecko także miewa trudności w nabywaniu wielu umiejętnościach i w kontaktach komunikacyjnych, lecz przebiegają one łagodniej. Szybkie i trafne rozpoznanie oby dwóch zaburzeń, pozwoli na zniwelowanie wielu objawów i ułatwi przystosowanie dziecka do życia.