Wczesna interwencja logopedyczna

Diagnoza i terapia noworodków i niemowlaków:

  • odruchowe reakcje oralne;
  • ocena budowy anatomicznej obszaru ustno-twarzowego;
  • ocena wędzidełek;
  • ocena sposobu pobierania pokarmu (pierś, butelka);
  • wsparcie karmienia (piersią, butelką);
  • ocena czynności i funkcji pokarmowych (połykanie, gryzienie, żucie);