• Turnus logopedyczny

  Zapraszam do udziału w zimowym turnusie logopedycznym we Wrocławiu. Turnus dedykowany jest dla dzieci w wieku 2-18 lat oraz ich rodziców.

  Czytaj więcej
 • Konsultacje online

  Zapraszam na konsultacje, badania i diagnozy w formie online - zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

  Czytaj więcej
 • Gabinet logopedyczny

  Gabinet logopedyczny to miejsce, w którym skupiam się wyłącznie na moim pacjencie i dążę do poprawy jego stanu zdrowia. Zapraszam do gabinetu logopedycznego we Wrocławiu.

  Czytaj więcej
 • O mnie

  Gabinet prowadzony jest przez logopedę i neurologopedę dr Izabelę Witkowską. Moje wykształcenie, wiedza i wieloletnia praktyka w zawodzie neurologopedy daje gwarancję skutecznej terapii.

  Czytaj więcej

Zapraszam na diagnozy i konsultacje online.

Logopeda dziecięcy i neurologopeda

dr Izabela Witkowska

Gabinet logopedyczny oferuje konsultacje i terapię zaburzeń komunikacyjnych u dzieci i dorosłych. Jestem specjalistą zajmującym się kształtowaniem mowy, zapobieganiem jej zaburzeniom i ich usuwaniem. Dlatego w obszarze moich zainteresowań znajdują się zaburzenia artykulacyjne i opóźniony rozwój mowy. Jako dobry logopeda od lat prowadzę terapie zaburzeń słuchu, jąkanie i wad wymowy o różnym pochodzeniu. Jestem specjalistą w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej osób z zaburzeniami neurologicznymi m.in. afazją, MPDz, dyzartrią. Jako neurologopeda zajmuję się zaburzeniami związanymi z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami mowy wynikającymi z zespołów genetycznych. W mieście Wrocław prowadzę też terapię osób z dyzartrią, afazją, jąkaniem na tle neurologicznym i wszelkich zaburzeń mowy związanych z chorobami OUN i tych, które powstają na tle demencyjnym.

Jestem terapeutą mowy dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy i wadami wymowy u pacjentów z:

 • dyslalią
 • niepełnosprawnością intelektualną
 • autyzmem i zespołem Aspergera
 • mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz.)
 • zaburzeniami neurologicznymi, m.in. afazją, dyzartrią, dysfazją
 • zespołami genetycznym, m.in. zespołem Downa, Retta, Nijmegen itp
 • zaburzeniami dyslektycznymi
 • zaburzeniami emisji głosu (logopedia artystyczna i rehabilitacja głosu)
 • problemami dykcji i recytacji (przygotowanie do egzaminów do szkół aktorskich)

Dlaczego warto odwiedzić mój gabinet logopedyczny?

Posiadam wszechstronne wykształcenie i wieloletnie doświadczenie w pracy jako logopeda i neurologopeda. W roku 1993/04 Ukończyłam Filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie specjalistyczne studia podyplomowe także na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczęszczałam do Studium logopedycznego, gdzie ukończyłam kierunek – logopedia ogólna i neurologopedia w latach późniejszych. Moją edukację kontynuowałam na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem absolwentką kierunku – Emisja głosu i higiena głosowa oraz Edukacji integralnej dla nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych w kl. IV-VI. W moim dorobku naukowym jest także ukończenie Podyplomowego Studium Pedagogiki Specjalnej na kierunku Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Jako dobry logopeda dziecięcy i neurologopeda chciałam się dalej rozwijać i zdecydowałam się kontynuować edukację. W roku 2012/13 ukończyłam Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Wrocławskim.

W roku 2004 otrzymałam Certyfikat Metody Dyna Lingua M.S. (obecnie jestem członkiem Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji gdzie dominuje metoda Dyna Lingua M.S.). W roku 2008 uzyskałam Certyfikat metody Glottodydaktycznej. Wielokrotnie występowałam jako logopeda dziecięcy i neurologopeda na konferencjach logopedycznych, a także publikowałam swoje artykuły w materiałach pokonferencyjnych. Od 2006 – pracuję zawodowo jako pedagog specjalny - prowadzę nauczanie indywidualne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Rok później rozpoczęłam pracę jako logopeda dziecięcy w STi ZP. W 2015 roku otrzymałam promocję doktorską na Uniwersytecie Wrocławskim broniąc dysertacji pt. "Czytanie i pisanie w terapii zaburzeń mowy prowadzonej metodą Dyna Lingua M.S." napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Młynarskiej.

Prowadzę zajęcia na Podyplomowym Studium Logopedycznym. Wśród nich znajdują się takie zajęcia jak:

 • Diagnoza czytania i pisania – wykład I rok Logopedii
 • Dyzartria – konwersatorium dla II roku i Neurologopedii,
 • Wady wymowy I rok.
 • Logorytmika i Muzykoterapia – zajęcia na specjalności Neurologopedia
 • Warsztat pracy z dzieckiem dyslektycznym dla nauczycieli i studentów oraz rodziców oraz Warsztat emisji głosu i higieny głosowej.

Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszam do kontaktu.

Specjalizacje

Logopedia

Logopedia jako nauka podejmuje problematykę kształtowania właściwej mowy, jej rozwoju i doskonalenia. Nauka dąży za pomocą konsultacji i odpowiedniej terapii do usunięcia zaburzeń i wad mowy i barier w komunikacji. czytaj więcej

Neurologopedia

Schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego zajmuje się neurologopedia. Logopedia i neurologopedia są dziedzinami pokrewnymi. Nauka zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób związanych z zaburzeniami... czytaj więcej